Privatlivspolitik

Oplysninger om cookies og privatlivspolitik

Someio indsamler oplysninger om besøgende ved brug af såkaldte cookies, eller ved at brugerne selv afgiver deres oplysningerne på siden.

Ifølge lovgivningen er Someio forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv. I det efterfølgende fremgår vores privatlivspolitik. Someio anbefaler at enhver bruger af siden læser nedenstående privatlivspolitik omhyggeligt.

Personlig data betyder alle former for informationer, der vedrører en menneskelig person som i denne sammenhæng udgør et datasubjekt. Personlig data vedrører alle informationer, der kan bruges til at beskrive eller konkludere noget vedrørende din identitet, for eksempel dit navn, dit telefonnummer, din adresse eller e-mailadresse.

Statistisk data, der for eksempel bliver indsamlet, når du besøger hjemmesiden, og som ikke vedrører dig som menneskelig person, er ikke inkluderet i definitionen af personlig data.

Hvilke oplysninger bliver indsamlet?

Alle andre oplysninger, som brugeren afgiver ved enhver interaktion med Someio.

Oplysninger som brugeren afgiver når denne kontakter Someio.

Oplysninger som brugeren afgiver til statistiske formål o. lign., i forbindelse med vurderinger, anmeldelser og andre indlæg på Someio.dk, selvom brugeren ikke er forpligtet til at besvare sådanne.

Oplysninger om brugerens besøg på Someiot.dk, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata og anden kommunikationsdata.

Hvad bliver de indsamlede oplysninger brugt til? 

Sikre at indholdet på someio.dk præsenteres på den mest effektive måde for brugeren og til at give brugeren de tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, brugeren anmoder om, eller som Someio mener kan interessere den pågældende bruger, hvor brugeren har afgivet samtykke til at blive kontaktet til sådanne formål.

Oplysningerne anvendes også til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre brugerens interaktion med Someio og til at give brugeren besked om ændringer i Someio service.

 

Ip-adresser
Someio kan indsamle oplysninger om brugerens computer, herunder eventuelt brugerens IP-adresse, operativsystem og browsertype, for systemadministration. Dette er statistiske oplysninger til brug for at klarlægge brugernes handlinger og mønstre, og har ikke til formål at identificere en enkeltperson.

Hvor opbevares brugernes personlige oplysninger?
Ifølge persondataloven skal brugerenes personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvem kan få oplysningerne udleveret? 

Brugerens personlige oplysninger kan videregives i følgende tilfælde:

Såfremt Someio sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde Someio kan videregive brugerens personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiver.

Såfremt Someio er forpligtet til at videregive brugerens personlige oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at håndhæve eller anvende vores Almindelige Betingelser. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel o. lign.

Someio kan også videregive personlige oplysninger til en databehandler, med henblik på at denne udfører tjenester på vores vegne. F.eks. i forbindelse med infrastruktur og it-services, processen omkring kredit- og betalingskort transaktioner, i forbindelse med kundeservice, indkassering af skyldige fakturaer, for at analysere og forbedre data og processer samt i forbindelse med kundeundersøgelser. Databehandler er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive brugernes personlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

Cookies
Cookies er små filer, der er gemmes, og som omhandler den specifikke databehandlingsmaskine, du anvender samt de indstillinger og data, der er nødvendige for udvekslingen af informationer med vores system via din browser. Cookies kan ikke udføre nogen programmer eller overføre virus til din computer. De anvendes for at gøre vores overordnede online tilbud mere brugervenligt og effektivt.

Der er to forskellige former for cookies, som Someio anvender:

Session Cookies: som slettes, når du lukker din browser (dvs. ved afslutningen af en session)

Midlertidige/permanente cookies: som gemmes i en længere periode eller permanent på dit databehandlingsapparat. Opbevaring af disse cookies hjælper os med at designe vores hjemmeside og gør det nemmere for dig at bruge den. For eksempel ved at gemme specifikke inputs så du ikke behøver at indtaste dem igen.

Du kan slette cookiesne i din browsers sikkerhedssettings på et hvilken som helst tidspunkt, og du kan tilpasse dine browsersettings i overensstemmelse med dine ønsker. Hjælpefunktionen i menuen på din browser vil som regel vise dig, hvordan du kan afvise nye cookies og slette gamle cookies. Hvis du vælger at gøre dette, er det ikke sikkert, at du kan anvende alle de tilbud, vores hjemmeside har.

Rettigheder
Brugeren har ret til at bede Someio om ikke at behandle deres personlige oplysninger til markedsføringsformål. Someio vil normalt anmode brugeren om samtykke, såfremt Someio agter at anvende brugerens personlige oplysninger til sådanne formål, eller såfremt Someio har til hensigt at videregive brugerens oplysninger til nogen tredjepart til sådanne formål. Brugeren kan udøve sin ret til at forhindre en sådan behandling ved at markere visse felter på de formularer, Someio bruger til at indsamle personlige oplysninger. Brugeren kan også udøve retten til enhver tid ved at kontakte Someio. 

Siden kan, fra tid til anden, indeholde links til og fra hjemmesider i vores partnernetværk, annoncører og partnere i øvrigt. Såfremt brugeren følger et link til nogen af disse hjemmesider, skal Someio understrege, at disse hjemmesider har hver deres egen privatlivspolitik samt at Someio ikke påtager sig noget ansvar eller erstatningsansvar for disse politikker.

Adgang til oplysninger
Brugeren har ret til at få adgang til oplysninger indhentet om denne. Brugeren har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger Someio har om brugeren og til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne.

Hvis Someio behandler personlige oplysninger om brugeren, gives denne i givet fald information om:
- Hvilke oplysninger der behandles.
- Den kilde, hvorfra de blev indsamlet.
- Hvorfor behandlingen finder sted.
- Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere af oplysninger videregives.

Spørgsmål vedrørende ovenstående bedes fremsendt til info@someio.dk